Co to jest audyt sprężonego powietrza?

audyt sprezonego powietrza

Każda instalacja sprężonego powietrza powinna przechodzić okresowe kontrole wydajności. Jest to niezbędne dla zachowania pełnej wydajności kompresorów i wykrycia ewentualnych błędów czy problemów w jej obrębie. Od tego, czy działania te będą wykonane prawidłowo, zależy efektywne funkcjonowanie zakładu wykorzystującego sprężone powietrze, a także zaplanowanie napraw i remontów urządzeń pneumatycznych. Wyjaśniamy, czym jest audyt sprężonego powietrza, na czym polega i jak przebiega. Podpowiadamy także, dlaczego jego regularne przeprowadzanie jest takie ważne.

Co to jest audyt sprężonego powietrza?

Zgodnie z definicją audyt to ocena systemu lub procesu pod względem zgodności z określonymi standardami, wzorcami, listami kontrolnymi, przepisami prawa, normami lub wewnętrznymi przepisami organizacji. Podobnie można więc zdefiniować audyt sprężonego powietrza, nazywany również audytem instalacji pneumatycznej. Precyzyjnie mówiąc, audyt sprężonego powietrza to kompleksowe przetestowanie wszystkich urządzeń będących elementami składowymi instalacji sprężonego powietrza. Kontroli podlegają w szczególności miejsca podatne na rozszczelnienia i uszkodzenia. W skład audytu wchodzi również analiza poziomu strat w układzie sprężonego powietrza. Audyt ma na celu poprawę ogólnego funkcjonowania całej instalacji pneumatycznej.

Jakie czynności obejmuje audyt sprężonego powietrza?

Zakres audytu sprężonego powietrza może być różny w zależności od specyfiki danej instalacji pneumatycznej i wchodzących w jej skład urządzeń. Oprócz tego każda firma audytowa może mieć swoje procedury i szablon przeprowadzania audytu, jak również może bazować na innym oprogramowaniu czy uwzględniać różny stopień szczegółowości. Nie ma w tym zakresie żadnych odgórnych przepisów i norm, które mówiłyby o obowiązkowych elementach audytu sprężonego powietrza. Dlatego też różnice te nie powinny dziwić.

Jednak pewne czynności powinny być stałe, niezależnie od tego kto przeprowadza audyt instalacji pneumatycznej. Jest to wymagane, aby w pełni i kompleksowo ocenić poprawność działania instalacji sprężonego powietrza oraz jej efektywność. Do tych czynności obowiązkowych należą:

  • Pomiar wydajności i obciążenia pracy sprężarek powietrza — ocenie podlega ilość produkowanego przez urządzenie sprężonego powietrza, ale także pobór mocy i konfiguracja kompresorów z pozostałymi elementami układu sprężonego powietrza. Wszystkie te dane pozwalają obliczyć ile mocy jest wydatkowane na wytworzenie jednostki sprężonego powietrza. Jest to istotne w celu oszacowania kosztów działania sprężarki powietrza. To z kolei jest podstawą do dalszej optymalizacji pracy kompresorów i całego procesu wytwarzania sprężonego powietrza.
  • Pomiar przepływu sprężonego powietrza w układzie, który odbywa się przy pomocy sondy umieszczonej w rurociągu. Wyniki tego badania dają informację o wydajności układu sprężonego powietrza. Dzięki temu możliwe jest zaplanowanie działań mających na celu poprawę tego parametru.
  • Pomiar ciśnienia sprężonego powietrza, wykonywany jest z kolei punktowo. Do miejsc pomiary wybiera się kilka lokalizacji najbardziej kluczowych dla działania całej instalacji. Wyniki pomiarów podlegają interpretacji i są podstawą do dalszych obliczeń. Daje to wiedzę o tym, które miejsca systemu sprężonego powietrza wymagają wykonania konserwacji, naprawy lub wymiany poszczególnych elementów czy podzespołów.
  • Pomiar punktu rosy — jest to parametr wyrażany w stopniach Celsjusza, oznaczający temperaturę, przy której w określonym ciśnieniu para wodna zaczyna się skraplać. Jest to część audytu sprężonego powietrza, która skupia się na ocenie sprawności i poprawności funkcjonowania osuszacza powietrza lub całego systemu osuszania, jeśli taki jest stosowany w układzie.
  • Analiza szczelności układu sprężonego powietrza jest jednym z ważniejszych elementów całego audytu sprężonego powietrza. Wszelkie nieszczelności, nawet najmniejsze mogą generować spore straty i zwiększać koszty działania całego układu sprężonego powietrza.

Samodzielne wykonywanie audytu jest mało miarodajne. Fachowe firmy specjalizujące się w tego typu pomiarach wyposażone są w specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt do pomiarów. Jest to pierwszy krok do rozpoczęcia procesu optymalizacji pracy kompresorów oraz do ograniczenia wydatków pochłanianych przez mało wydajny układ sprężonego powietrza.

źródło: czemar.pl

Zobacz również

co wchodzi w sklad ukladu sprezonego powietrza

Co wchodzi w skład układu sprężonego powietrza?

sprezarki srubowe rodzaje zastosowanie

Sprężarki śrubowe – rodzaje, zastosowanie

rzeczoznawca

Profesjonalna ekspertyza budowlana tylko z fachowcem!

sprez

Sprężarki COMPACK – małe i niezawodne do małych firm produkcyjnych i usługowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *