Profesjonalna ekspertyza budowlana tylko z fachowcem!

rzeczoznawca

Ekspertyza budowlana jest urzędowym dokumentem określającym aktualny stan techniczny budynku, przygotowywanym na zlecenie osoby prywatnej lub instytucji przez eksperta z zakresu budownictwa. Na podstawie profesjonalnej ekspertyzy budowlanej budynek może być dopuszczony do użytkowania. Za jej wykonanie odpowiada rzeczoznawca budowlany, który posiada odpowiednie kompetencje i wiedzę z zakresu prawa budowlanego. 

Kim jest rzeczoznawca budowlany?  

Rzeczoznawca budowlany to fachowiec w dziedzinie budownictwa, który może sprawować samodzielny zawód techniczny. Jego zadania wynikają z konieczności nadzoru budowlanego nad obiektami oraz planowanymi inwestycjami i sprowadzają się do warunków określenia bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości oraz jej dopuszczenia lub wykluczenia z ogólnego użytku. W tym kontekście zawód rzeczoznawcy budowlanego określany jest jako zawód zaufania publicznego. 

Kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym? 

Aplikant o tytuł rzeczoznawcy budowlanego musi ukończyć studia wyższe z tytułem magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta, a także w pełni korzystać z praw publicznych. Kandydat na rzeczoznawcę budowlanego musi też posiadać nieograniczone uprawnienia budowlane i co najmniej 10-letnią praktykę zawodową w dziedzinie objętej rzeczoznawstwem odbytą pod opieką innego rzeczoznawcy budowlanego. Przyszły rzeczoznawca musi także wykazać udokumentowany dorobek praktyczny i należeć do izby samorządu zawodowego właściwej jego miejscu zamieszkania. 

Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego przyznawane są przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa na okres nie dłuższy niż 10 lat. Rzeczoznawca budowlany jest fachowcem w swojej dziedzinie, dlatego oprócz sporządzania opinii technicznych i ekspertyz budowlanych może także uczestniczyć w postępowaniach karnych i cywilnych jako tzw. świadek-ekspert. Może on też występować w charakterze doradcy inwestycyjnego. Na rzeczoznawcy budowlanym, ze względu na zakres jego czynności, ciąży odpowiedzialność zawodowa, karna i cywilna.   

Czym jest ekspertyza budowlana? 

Ekspertyza budowlana jest dokumentem, który zawiera informacje o aktualnym stanie technicznym budynku, jego części, instalacji z nim założonych, a także – w przypadku osuwisk – warunków wodno-gruntowych. Ekspertyza budowlana może być sporządzona przez eksperta w dziedzinie budownictwa na zamówienie osoby prywatnej lub instytucji państwowej. Na podstawie ekspertyzy rzeczoznawca budowlany dopuszcza nieruchomość do użytku lub wstrzymuje/cofa zgodę na użytkowanie. Decyzja taka może mieć miejsce zwłaszcza w przypadku samowoli budowlanej, wyraźnych uchybień budowlanych i błędów, a także zaistnienia zdarzeń losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie stanu technicznego nieruchomości 

Ekspertyza budowlana może być oficjalnym dowodem wykorzystywanym w sprawach karnych z zakresu prawa budowlanego i prawa cywilnego. Z prawidłowo sporządzonej ekspertyzy budowlanej może korzystać inspektor nadzoru budowlanego, a także sąd, policja i prokuratur. 

Uwaga! Aby mieć pewność, że zlecona przez nas ekspertyza budowlana została przygotowana w sposób rzetelny, obiektywny i zgodny z obowiązującymi normami prawnymi, wybierajmy tylko sprawdzonych rzeczoznawców budowlanych z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie budownictwa i doświadczeniem rzeczoznawczym. 

Co musi zawierać ekspertyza budowlana? Ile kosztuje? 

Ekspertyza budowlana powinna zawierać:

 • opis przedmiotu ekspertyzy i badanych elementów budynku;
 • informacje dotyczące stanu technicznego budynku;
 • opis instalacji założonych w budynku;
 • konieczne pomiary i obliczenia;
 • dokumentację fotograficzną z oględzin budynku poświadczającą jego aktualny stan;
 • dokumentację rysunkową badanych części budynku;
 • opis błędów wykonawczych;
 • opis zniszczeń i usterek;
 • opis przypuszczalnych przyczyn powstania uszkodzeń budynku;
 • rekomendację dotyczącą działań naprawczych;
 • orientacyjne koszty działań naprawczych;
 • ocenę stanu technicznego budynku i jego przydatności do użytkowania.

Standardowa ekspertyza budowlana sporządzona dla domu jednorodzinnego to koszt sięgający kilku tysięcy złotych. Dla dużych budynków koszty wzrastają do nawet kilkunastu tysięcy złotych. 

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane

Zobacz również

integracja lustra lazienkowego z oswietleniem led z innymi elementami lazienki harmonia designu i funkcjonalnosci

Integracja lustra łazienkowego z oświetleniem LED z innymi elementami łazienki: harmonia designu i funkcjonalności

bezpieczenstwo w domu jakie funkcje bezpieczenstwa powinny posiadac drzwi wewnetrzne

Bezpieczeństwo w domu: Jakie funkcje bezpieczeństwa powinny posiadać drzwi wewnętrzne?

co wchodzi w sklad ukladu sprezonego powietrza

Co wchodzi w skład układu sprężonego powietrza?

sprezarki srubowe rodzaje zastosowanie

Sprężarki śrubowe – rodzaje, zastosowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *