Profesjonalna ekspertyza budowlana tylko z fachowcem!

rzeczoznawca

Ekspertyza budowlana jest urzędowym dokumentem określającym aktualny stan techniczny budynku, przygotowywanym na zlecenie osoby prywatnej lub instytucji przez eksperta z zakresu budownictwa. Na podstawie profesjonalnej ekspertyzy budowlanej budynek może być dopuszczony do użytkowania. Za jej wykonanie odpowiada rzeczoznawca budowlany, który posiada odpowiednie kompetencje i wiedzę z zakresu prawa budowlanego. 

Kim jest rzeczoznawca budowlany?  

Rzeczoznawca budowlany to fachowiec w dziedzinie budownictwa, który może sprawować samodzielny zawód techniczny. Jego zadania wynikają z konieczności nadzoru budowlanego nad obiektami oraz planowanymi inwestycjami i sprowadzają się do warunków określenia bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości oraz jej dopuszczenia lub wykluczenia z ogólnego użytku. W tym kontekście zawód rzeczoznawcy budowlanego określany jest jako zawód zaufania publicznego. 

Kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym? 

Aplikant o tytuł rzeczoznawcy budowlanego musi ukończyć studia wyższe z tytułem magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta, a także w pełni korzystać z praw publicznych. Kandydat na rzeczoznawcę budowlanego musi też posiadać nieograniczone uprawnienia budowlane i co najmniej 10-letnią praktykę zawodową w dziedzinie objętej rzeczoznawstwem odbytą pod opieką innego rzeczoznawcy budowlanego. Przyszły rzeczoznawca musi także wykazać udokumentowany dorobek praktyczny i należeć do izby samorządu zawodowego właściwej jego miejscu zamieszkania. 

Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego przyznawane są przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa na okres nie dłuższy niż 10 lat. Rzeczoznawca budowlany jest fachowcem w swojej dziedzinie, dlatego oprócz sporządzania opinii technicznych i ekspertyz budowlanych może także uczestniczyć w postępowaniach karnych i cywilnych jako tzw. świadek-ekspert. Może on też występować w charakterze doradcy inwestycyjnego. Na rzeczoznawcy budowlanym, ze względu na zakres jego czynności, ciąży odpowiedzialność zawodowa, karna i cywilna.   

Czym jest ekspertyza budowlana? 

Ekspertyza budowlana jest dokumentem, który zawiera informacje o aktualnym stanie technicznym budynku, jego części, instalacji z nim założonych, a także – w przypadku osuwisk – warunków wodno-gruntowych. Ekspertyza budowlana może być sporządzona przez eksperta w dziedzinie budownictwa na zamówienie osoby prywatnej lub instytucji państwowej. Na podstawie ekspertyzy rzeczoznawca budowlany dopuszcza nieruchomość do użytku lub wstrzymuje/cofa zgodę na użytkowanie. Decyzja taka może mieć miejsce zwłaszcza w przypadku samowoli budowlanej, wyraźnych uchybień budowlanych i błędów, a także zaistnienia zdarzeń losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie stanu technicznego nieruchomości 

Ekspertyza budowlana może być oficjalnym dowodem wykorzystywanym w sprawach karnych z zakresu prawa budowlanego i prawa cywilnego. Z prawidłowo sporządzonej ekspertyzy budowlanej może korzystać inspektor nadzoru budowlanego, a także sąd, policja i prokuratur. 

Uwaga! Aby mieć pewność, że zlecona przez nas ekspertyza budowlana została przygotowana w sposób rzetelny, obiektywny i zgodny z obowiązującymi normami prawnymi, wybierajmy tylko sprawdzonych rzeczoznawców budowlanych z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie budownictwa i doświadczeniem rzeczoznawczym. 

Co musi zawierać ekspertyza budowlana? Ile kosztuje? 

Ekspertyza budowlana powinna zawierać:

 • opis przedmiotu ekspertyzy i badanych elementów budynku;
 • informacje dotyczące stanu technicznego budynku;
 • opis instalacji założonych w budynku;
 • konieczne pomiary i obliczenia;
 • dokumentację fotograficzną z oględzin budynku poświadczającą jego aktualny stan;
 • dokumentację rysunkową badanych części budynku;
 • opis błędów wykonawczych;
 • opis zniszczeń i usterek;
 • opis przypuszczalnych przyczyn powstania uszkodzeń budynku;
 • rekomendację dotyczącą działań naprawczych;
 • orientacyjne koszty działań naprawczych;
 • ocenę stanu technicznego budynku i jego przydatności do użytkowania.

Standardowa ekspertyza budowlana sporządzona dla domu jednorodzinnego to koszt sięgający kilku tysięcy złotych. Dla dużych budynków koszty wzrastają do nawet kilkunastu tysięcy złotych. 

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane

Zobacz również

po czym poznac ze to jest plesn

Po czym poznać, że to jest pleśń?

audyt sprezonego powietrza

Co to jest audyt sprężonego powietrza?

meble stolkar

Jak zagospodarować szafki kuchenne?

alarm

Integracja Smart Home z systemami alarmowymi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *