Najważniejsze informacje o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – co przedsiębiorca powinien wiedzieć?

decyzji o srodowiskowych

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jedna z tych decyzji, które należy uzyskać w procesie inwestycyjnym, aby realizacja przedsięwzięcia była możliwa. Kiedy jest ona niezbędna i kto ją wydaje? Jakie działania powinien wykonać przedsiębiorca, aby ją uzyskać? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Czym jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach? Po co się ją wydaje?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wskazuje, w jaki sposób przedsiębiorca powinien wykonać inwestycję, aby w jak najmniejszym stopniu pogorszyć stan środowiska. Jak sama nazwa sugeruje, określa ona środowiskowe uwarunkowania realizacji danego przedsięwzięcia. Przeważnie organ ochrony środowiska wydaje ją po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – ustawa

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady i tryb postępowania w przypadku ocen oddziaływania na środowisko – a tym samym powiązanych z nimi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jest Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – kiedy wymagana?

Zestawienie inwestycji, dla których decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest obligatoryjna, znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsiębiorca musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach m.in. przed ubieganiem się o wydanie pozwolenia na budowę czy też zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Co przedsiębiorca musi zrobić, zanim złoży wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Żeby uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, przedsiębiorca występuje z wnioskiem o jej wydanie do właściwego organu. Zanim jednak to zrobi, musi upewnić się, że:

    • lokalizacja inwestycji jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przeciwnym razie spotka się z odmową ustalenia uwarunkowań środowiskowych,
    • skompletował wszystkie niezbędne dokumenty i dołączył je do wniosku. Mowa tutaj m.in. o karcie informacyjnej przedsięwzięcia, kopii mapy ewidencyjnej obejmującej teren realizacji inwestycji, wypis z rejestru gruntów, który pozwoli ustalić strony postępowania, a w niektórych przypadkach także o analizie kosztów i korzyści.

Co ważne, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może zostać wszczęte nie na wniosek przedsiębiorcy, lecz z urzędu. Ma to miejsce w przypadku przedsięwzięcia, dla którego na podstawie odrębnych przepisów wymaga się decyzji o zatwierdzeniu projektu wymiany gruntów lub scalania.

Jeśli przedsiębiorca wie, że realizacja przedsięwzięcia musi zostać poprzedzona uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie powinien zwlekać z opracowaniem dokumentów i złożeniem wniosku. Dlaczego? Z uwagi na różne czynniki czas postępowania może się wydłużyć, co z kolei uniemożliwi rozpoczęcie prac w wybranym terminie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – kto wydaje?

Organy właściwe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazano w art. 75 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie […]. W większości przypadków uprawnionym organem jest:

    • wójt,
    • burmistrz,
    • prezydent miasta.

W niektórych przypadkach decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje również regionalny dyrektor ochrony środowiska. Chodzi tu np. o napowietrzne linie elektroenergetyczne, budowle przeciwpowodziowe czy też drogi, czyli przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ma na celu ograniczyć negatywne skutki środowiskowe realizacji przedsięwzięcia. Dlatego jest wymagana w przypadku tych inwestycji, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Żeby ją uzyskać, należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami. Ich opracowanie warto powierzyć specjalistom. Stanowi to gwarancję spełnienie wszystkich wymogów formalnych.

źródło: ekomeritum.pl

Zobacz również

kobiety na silowni jak unikac kontuzji i trenowac bezpiecznie

Kobiety na siłowni: Jak unikać kontuzji i trenować bezpiecznie

kremacja w warszawie nowoczesne i zrownowazone rozwiazania

Kremacja w Warszawie: Nowoczesne i Zrównoważone Rozwiązania

przykladowe desery na impreze firmowa sprawdz co oferuje catering

Przykładowe desery na imprezę firmową – sprawdź, co oferuje catering!

dlaczego warto zlecic profesjonalne pranie tapicerki samochodowej

Dlaczego warto zlecić profesjonalne pranie tapicerki samochodowej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *