Fotowoltaika – gdzie ubezpieczyć panele fotowoltaiczne?

pv

Rynek fotowoltaiki w Polsce rozwija się w znacznym tempie, co sugeruje nie tylko zwiększona aktywność inwestorów decydujących się na zakup paneli PV, ale i wzrost świadomości społeczeństwa na temat odnawialnych źródeł energii. Wraz ze wzrostem popularności fotowoltaiki rosną także możliwości dotacyjne pochodzące ze środków państwowych, a także zainteresowanie właścicieli domowych elektrowni słonecznych ubezpieczeniem paneli fotowoltaicznych. Gdzie ubezpieczyć panele PV? 

Panele fotowoltaiczne – co można ubezpieczyć? 

Decyzja o zakupie paneli fotowoltaicznych wiąże się z konkretnymi wydatkami obejmującymi nie tylko oprzyrządowanie, ale i montaż instalacji PV. Nie dziwi zatem, że oprócz niezależności energetycznej chcemy zyskać pewność, że nasza domowa elektrownia słoneczna będzie niezawodna i bezinwazyjna, a tym bardziej – będzie generowała oszczędności, a nie dodatkowe koszty. Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji związanych z przestojem w uzysku energetycznym, warto zatem pomyśleć o zakupie polisy ubezpieczeniowej dla paneli PV. 

Standardowe ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych i słonecznych obejmuje zazwyczaj:

  • ochronę paneli PV przed stratami materialnymi, tj. uderzeniem pioruna, skutkami gradobicia lub kradzieżą;
  • skutki awarii instalacji fotowoltaicznej oraz utraty zysków energetycznych związanej z przerwą w działaniu paneli PV.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące polisy związane z ochroną paneli fotowoltaicznych proponują ubezpieczenie fotowoltaiki w ramach:

  • ubezpieczenia nieruchomości, na której znajduje się instalacja PV;
  • ubezpieczenia niezależnego od ubezpieczenia nieruchomości.

W przypadku ubezpieczenia łączonego instalacje PV znajdujące się na dachu budynku rozliczane są razem z budynkiem, a w przypadku montażu na gruncie – zazwyczaj na podstawie dodatkowej składki.  

Fotowoltaika – ubezpieczenie w ramach polisy domu 

Najchętniej wybieraną formą ubezpieczenia fotowoltaiki jest ubezpieczanie jej w ramach polisy domu. Ofertę taką proponują m.in.:

  • PZU (ubezpieczenie „PZU Dom”);
  • Generali (ubezpieczenie „Z myślą o domu”);
  • Warta (ubezpieczenie „Warta Dom”);
  • Uniqa (ubezpieczenie „Twój Dom Plus”).

Ubezpieczenie fotoogniw rozliczane w ramach polisy domu obejmuje zazwyczaj ochronę paneli PV w przypadku kradzieży, zniszczenia oraz skutki szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych. Co istotne, każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe określa własne zasady polisy, warto zatem przed podjęciem decyzji o zakupie ubezpieczenia fotowoltaiki sprawdzić nie tylko jego koszty, ale i warunki umowy, w tym także zapisy o tzw. szkodach wyłączonych i warunkach specjalnych. 

Ubezpieczenie PZU Dom oferuje np. ochronę modułów PV przytwierdzonych do budynku o mocy do 20 kW. Ochrona nie obejmuje szkód wynikających z pęknięcia modułu lub jego stłuczenia. Z kolei Generali pozwala ubezpieczyć panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu lub ścianie budynku, w ramach polisy którego rozliczane są moduły PV. Ubezpieczenie wyklucza instalację zamontowaną osobno, która może być z kolei ubezpieczona jako samodzielna budowla. Suma ubezpieczenia od Generali nie może przekraczać 30 tys. zł. Formuła ubezpieczenia paneli PV oferowana przez Wartę zakłada wypłatę odszkodowania za stłuczenie modułu, ale nie może ona być wyższa niż 10 tys. zł. 

Fotowoltaika – ubezpieczenie niezależne od domu 

Obecnie właściciele fotowoltaiki mogą także skorzystać z oferty grupy Wiener, która proponuje ubezpieczenie paneli PV niezależne od polisy nieruchomości. Warunki określone przez Wiener przewidują ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, które zostały prawidłowo zainstalowane, posiadają zabezpieczenia napięciowe i nie zostały umieszczone na terenie zagrożonym podtopieniami. Polisa pokrywa koszty zabezpieczenia fotowoltaiki przed szkodami, koszty usunięcia szkód spowodowanych zdarzeniem losowym oraz koszty akcji ratowniczej. Ubezpieczenie zaczyna się już od 40 zł za rok i można je zamówić przez Internet. 

Uwaga! Od wartości odszkodowania należy odliczyć franczyzę redukcyjną w wysokości 500 zł. 

Ubezpieczenie fotowoltaiki – kiedy nie dostanę ubezpieczenia? 

Przed decyzją o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej dla fotowoltaiki warto się najpierw zapoznać z warunkami ustalonymi przez konkretne Towarzystwo Ubezpieczeniowe. W większości przypadków polisa nie obejmuje części instalacji, które szybko się zużywają lub podlegają obowiązkowej okresowej wymianie. Odszkodowania nie uzyskamy również wówczas, jeżeli ekspertyza wykaże, że instalacja PV nie była użytkowana w sposób prawidłowy, uszkodzenia powstały na skutek działalności osób trzecich lub gdy panele fotowoltaiczne zostały umieszczone na w strefie określonej jako zagrożona zalaniem lub podtopieniem.

Źródło: House Solutions – fotowoltaika

Zobacz również

integracja lustra lazienkowego z oswietleniem led z innymi elementami lazienki harmonia designu i funkcjonalnosci

Integracja lustra łazienkowego z oświetleniem LED z innymi elementami łazienki: harmonia designu i funkcjonalności

bezpieczenstwo w domu jakie funkcje bezpieczenstwa powinny posiadac drzwi wewnetrzne

Bezpieczeństwo w domu: Jakie funkcje bezpieczeństwa powinny posiadać drzwi wewnętrzne?

co wchodzi w sklad ukladu sprezonego powietrza

Co wchodzi w skład układu sprężonego powietrza?

sprezarki srubowe rodzaje zastosowanie

Sprężarki śrubowe – rodzaje, zastosowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *