Odroczenie terminu przeglądu kasy fiskalnej – czy jest możliwe?

kasa fiskalna

Prowadzenie w formie stacjonarnej sprzedaży produktów i usług na rzecz osób fizycznych niemających działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych wymaga, co do zasady, posiadania kasy fiskalnej. Na tym jednak obowiązki przedsiębiorcy się nie kończą. Wymaga się od niego również dokonywania regularnych przeglądów technicznych urządzenia. Czy odroczenie terminu badania jest możliwe? Kiedy można się o nie ubiegać?

Przegląd techniczny kasy fiskalnej – co ile? Kto może go przeprowadzić? Zakres przeprowadzanych działań

Przedsiębiorcy są zobowiązani do dokonywania przeglądu technicznego kasy fiskalnej nie rzadziej niż co dwa lata. Do jego przeprowadzenia upoważniony jest określony podmiot: producent danej kasy fiskalnej bądź jej importer lub sprzedawca świadczący usługi serwisowe. W tym celu zatrudnić można również firmę zewnętrzną, która wykona przegląd na podstawie odrębnej umowy.

W ramach przeglądu technicznego kasy fiskalnej serwisant sprawdza m.in. stan i liczbę plomb kasy oraz to, czy są zgodne z zapisem w książce urządzenia. Ocenia również stan obudowy sprzętu oraz czytelność drukowanych przez niego dokumentów. Analizie podlega także program pracy kasy oraz program do odczytu pamięci. Przegląd kasy fiskalnej obejmuje również sprawdzenie poprawności działania wyświetlacza nabywcy oraz zegara. Oceniany jest także stan techniczny akumulatora lub baterii.

Przegląd techniczny kasy fiskalnej kończy się wpisem jego wyniku do książki serwisowej urządzenia, natomiast w przypadku modeli online również zapisem przeglądu w pamięci fiskalnej. Serwisant może również dołączyć do książki zalecenia pokontrolne.

Odroczenie terminu przeglądu kasy fiskalnej – formalności

W związku z pandemią dotrzymanie terminu przeglądu kasy fiskalnej może być utrudnione. Niektóre przedsiębiorstwa są w ciężkiej sytuacji finansowej i nie mają środków, by tego dokonać. Co więcej, część firm świadczących usługi serwisowania urządzeń fiskalnych zawiesiła swoją działalność. Mając to na uwadze, ustawodawca zezwolił na odroczenie terminu przeglądu kasy fiskalnej. Jakich formalności należy dokonać?

Podstawowym warunkiem wymaganym do tego, aby wniosek o odroczenie terminu przeglądu kasy fiskalnej został pozytywnie rozpatrzony, jest złożenie wymaganych dokumentów przed upływem pierwotnego terminu serwisowania. Żeby tego dokonać podatnik, może udać się do Urzędu Skarbowego osobiście lub wszelkie formalności załatwić drogą internetową.

Wniosek nie jest skomplikowany do uzupełnienia. Wystarczy wpisać w nim dane podatnika (wraz z numerem NIP), miejscowość i datę sporządzenia wniosku, a także naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Podać należy również krótkie uzasadnienie. Warto pamiętać także o złożeniu podpisu na końcu dokumentu.

Odroczenie terminu wprowadzenia kas online

W związku z epidemią Ministerstwo Finansów zdecydowało się również o odroczeniu terminu wprowadzania kas online. W przypadku podatników, którzy pierwotnie mieli wejść w ten obowiązek z dniem 1 lipca 2020 r., przesunięto termin na 1 stycznia 2021 r. Dotyczy to m.in. przedsiębiorstw świadczących usługi związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem.

Z kolei firmy, które miały wdrożyć kasy fiskalne online do 1 stycznia 2021 r., teraz na dopełnienie obowiązku mają czas do 1 lipca 2021 r. Nowy termin dotyczy podmiotów, które świadczą m.in. usługi kosmetyczne i kosmetologiczne, fryzjerskie, prawnicze, budowlane czy też w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów.

Kasy fiskalne online to nowość na polskim rynku. W odróżnieniu od modeli starszego typu łączą się one z Centralnym Repozytorium Kas, do którego w sposób automatyczny, bezpośredni i ciągły przesyłają istotne informacje, takie jak paragony, raporty dobowe czy też informacje o przeprowadzonych przeglądach technicznych. Mają one nie tylko usprawnić proces sprzedaży, ale również zmniejszyć szarą strefę w sektorze sprzedaży B2C, w efekcie zwiększając wpływy do budżetu państwa.

Źródło: CentrumKas

Zobacz również

jakie sa korzysci wynikajace z analizy danych i raportowania w magazynach logistycznych

Jakie są korzyści wynikające z analizy danych i raportowania w magazynach logistycznych?

klimatyzacja do biura najwazniejsze kryteria wyboru

Klimatyzacja do biura – najważniejsze kryteria wyboru

chinskie trendy modowe odkryj unikalna odziez w centrum hurtowym

Chińskie Trendy Modowe: Odkryj Unikalną Odzież w Centrum Hurtowym

co wchodzi w sklad ukladu sprezonego powietrza

Co wchodzi w skład układu sprężonego powietrza?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *